+30 6989 685463

Πρακτικά 67ης συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης

24/03/2021

 

Στην Μεσσήνη, σήμερα Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00, συγκαλείτε (μέσω τηλεδιάσκεψης) εκτάκτως το Δ.Σ. του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, με την αναγγελία του θανάτου της μητέρας του Μέλους μας και Δημάρχου Μεσσήνης κ. Αθανασόπουλου Γεώργιου, Αθανασοπούλου Θεοδούλη.


 

Παρόντες: Πρόεδρος, Καλογερόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Ευστάθιος Χρήσιμος του Κω/νου, Ταμίας Δρακόπουλος Βασίλειος του Νικολάου, Γενικός Γραμματέας Φωτεινόπουλος Παναγιώτης του Φωτίου και Γενικός Έφορος Λυμπερόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου.

Διαπιστωθείσας της απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης , για το θάνατο της Μητέρας του μέλους μας και Δημάρχου Μεσσήνης , κ. Γεώργιου Αθανασόπουλου.

 

Απόφαση: Έπειτα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα, σε ένδειξη πένθους να εκδώσει το ακόλουθο ψήφισμα:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

α. Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια της Μητέρας του Μέλους μας και Δημάρχου Μεσσήνης κ. Αθανασόπουλου Γεώργιου, εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους στους οικείους της.

 

β. Να κατατεθεί αντί στεφάνου εκ μέρους των του Συλλόγου, το ποσό των 60€ (μέσο του τραπεζικού μας λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς) στον εθελοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό μέριμνας και προστασίας Μητέρας και Παιδιού «η κιβωτός του κόσμου».

 

γ. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στον τοπικό Τύπο και στον ιστότοπο του Συλλόγου (www.messinitennis.gr).

 

δ. Να επιδοθεί το ψήφισμα στους οικείους της.

 

ΜΗ ΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

 

Τα μέλη ΔΣ

 

Καλογερόπουλος Παν, Πρόεδρος

Ευστ Χρήσιμος, Αντιπρόεδρος

Φωτεινόπουλος Παν, Γεν. Γραμματέας

Δρακόπουλος Βασ, Ταμίας

Λυμπερόπουλος Ιω, Γεν. ‘Εφορος

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website