+30 6989 685463

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

ΠΡΟΣ : ΜΜΕ - ΜΕΛΗ

Θέμα: «Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, σε τακτική συνεδρίασή του, υπ΄αριθμ.70 της 06/02/2022, αποφάσισε να συγκαλέσει τα τακτικά μέλη του, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού.

Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η Κυριακή 20η Φεβρουαρίου 2022 ως η ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ. και σε περίπτωση μη απαρτίας, ως επαναληπτική και οριστική ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Κυριακή 27η Φεβρουαρίου 2022

ΤΟΠΟΣ διεξαγωγής των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται τα γραφεία μας στον Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης.

ΩΡΑ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 16:00.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται ως εξής:

1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο του για το Έτος 2021 (Διοικητικός Απολογισμός).

2. Ετήσια Ταμειακή Έκθεση, από τον Ταμία και την ελεγκτική Επιτροπή για το Οικονομικό Έτος 2021.

3. Ψήφιση για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών Πεπραγμένων του 2021.

4. Κατάθεση Προτάσεων και Ψήφιση Προϋπολογισμού για το έτος 2022.

Tο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων των εγκαταστάσεων του σωματείου 10 ημέρες προ της ΓΣ. H δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο https://messinitennis.gr/. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 2022)

A/A

Α.Μ

ΑΠΟΔ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ

1

7

21

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΓΕΩ

2

8

8

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩ

3

12

1

ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ

4

22

2//8

ΤΣΙΚΙΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ

ΙΩΑ

5

24

1

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΗΛΙ

6

25

1

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΩΤ

7

36

21

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΚ

8

44

1

ΧΡΗΣΙΜΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΩΝ

9

77

2

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΗΣ

ΑΝΤ

10

81

2

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝ

11

84

8

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝ

12

93

21

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ

ΣΥΛΒΙΑ

ΦΡΑ

13

107

21

ΣΠΑΝΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΓΑΘ

14

110

8

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΙΩΑ

15

118

2

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝ

16

119

1

ΖΕΡΒΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΩΝ

17

131

21

ΜΠΑΛΛΑΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ

ΙΩΑ

18

137

5

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ

ΔΗΜ

19

141

2

ΚΙΣΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜ

20

152

9

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩ

21

153

7

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚ

22

154

7

ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΗ

23

155

21

ΚΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚ

24

156

21

ΛΑΓΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΝ

25

158

2//6

ΚΑΥΚΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΝ

26

159

1

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΝ

27

160

2//6

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΩΝ

28

163

21

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜ

29

164

3

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝ

30

165

1

ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝ

31

 166

2

ΜΟΣΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 ΗΛΙ


 

 

Μετά τιμής, για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Παναγιώτης Καλογερόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Παναγιώτης Φωτεινόπουλος

 

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website