+30 6989 685463

Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου

Πρακτικά 75ης συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης.

Την 9 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της 8 Ιανουαρίου 2023 (υπ’ αριθμ. 1) και σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία του συλλόγου στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου, και με μυστική ψηφοφορία βάσει του άρθρου 19 του καταστατικού εκλέχθηκαν:

Απο το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης:
Πρόεδρος Δρακόπουλος Βασίλειος του Νικολάου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αντιπρόεδρος Χρήσιμος Ευστάθιος του Κων/νου
Γενικός Γραμματέας, Λυμπερόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
Ταμίας,  Φωτόπουλος Σπύρος του Δημητρίου.
Έφορος, Φωτεινόπουλος Παναγιώτης του Φωτίου

Ελεγκτική επιτροπή
Πρόεδρος Περικλης Καλοφωλιάς

  • και μέλη, Μόσχος Χρήστος
  • .Παπουτσής Γιώργος

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website