+30 6989 685463

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΧΕΙΟ

Δείτε το Καταστατικό του Σωματείου, το  Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου, τους κανόνες  Αντισφαίρισης τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και την παραχώρηση των Γηπέδων στα παρακάτω αρχεία pdf.

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website