+30 6989 685463

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΧΕΙΟ

Δείτε το Καταστατικό του Σωματείου, το  Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου, τους κανόνες  Αντισφαίρισης καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων στα παρακάτω αρχεία pdf.

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website