+30 6989 685463

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣ : ΜΜΕ - ΜΕΛΗ

Θέμα: «Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου»

Ανακοινώσεις
08/02/2022

Στην Μεσσήνη, σήμερα Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00, συγκαλείτε (μέσω τηλεδιάσκεψης) εκτάκτως το Δ.Σ. του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, με την αναγγελία του θανάτου της μητέρας του Μέλους μας και Δημάρχου Μεσσήνης κ. Αθανασόπουλου Γεώργιου, Αθανασοπούλου Θεοδούλη.

Ανακοινώσεις
25/03/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, σε τακτική συνεδρίασή του, υπ΄αριθμ.66 της 07/02/2021, αποφάσισε να συγκαλέσει τα τακτικά μέλη του, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού.

Ανακοινώσεις
08/02/2021

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website