+30 6989 685463

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΚΤ-ΔΕΚ 2022

Κλικ μόνο σε μία κατηγορία Ανδρών και στα Μικτά

Συμμετέχω με ιδία πρωτοβουλία και ατομική μου ευθύνη στους αγώνες αντισφαίρισης  με την επωνυμία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΚΤ-ΔΕΚ 2022 ΣΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ &  δηλώνω συνειδητά και υπεύθυνα ότι:
1. δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα υγείας και δύναμαι να συμμετάσχω σε τέτοιου είδους αγώνες.
2. Οι διοργανωτές των αγώνων και οι εμπλεκόμενοι φορείς ή Αρχές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει πριν κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα, όπως ενδεικτικά, σωματική ή πνευματική βλάβη της υγείας μου, προσωρινή ή μόνιμη, ότι έχω αποκλειστική ευθύνη για τη διαφύλαξη της υγείας ή της ζωής μου και ότι καμία αξίωση δεν θα έχω από τις ως άνω αιτίες η οποιαδήποτε συναφή, προσωπικά ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας μου.
3. Παραχωρώ στους διοργανωτές το δικαίωμα χρήσης στοιχείων μου, όπως φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και πάσης φύσεως καταγραφή του αγώνα με οπτικοακουστικά μέσα καθώς επίσης και για υλικό διαφημίσεων.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαλλάσσω τους διοργανωτές από κάθε είδους ευθύνη και παραιτούμαι του δικαιώματος οποιασδήποτε αποζημίωση
 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website